Sungguh indah perkara orang-orang mukmin, apabila ia diberi cobaan maka ia bersabar dan sabar itu baik baginya dan apabila ia dikaruniai nikmat maka ia bersyukur dan itu baik baginya.
+628562955631